Avena sativa kernel extract

Nom INCI: Avena sativa kernel extract 
Nom Comú: Civada (gra)

La civada és una planta herbàcea anual, que pertany a la família de les gramínies, concretament dels cereals. S’utilitza com aliment per les persones i pels animals. Les varietats més cultivades són: avena sativa i avena byzantina. És un conreu apte en llocs de terres àcides, massa plujosos i d’estiu insuficientment càlid per al blat com en el cas d’Escòcia. Segons els llocs es sembren a la tardor o a la primavera, ja que no resisteix tant els freds de l’hivern com el blat o l’ordi. A Catalunya la dita pagesa Civada rai, indicava que era un conreu al qual se li prestava molt poca atenció. La utilitzada per nosaltres prové dels cultius ecològics.