Cupresus sempervirens

Nom INCI: Cupresus sempervirens
Nom Comú: Xiprer

S’utilitza per a les varius, les úlceres varicoses i morenes. És astringent, vasoconstrictor, sudorífic, diürètic i combat la febre. S’utilitza contra la incontinència i problemes de pròstata, astringent, tònic venós, espasmolític, estimulant, analgèsic local, antisèptic, antiviral i queratolític. S’utilitzen els gàlbuls madurs i els llucs tendres.