Equisetum arvense extract

Nom INCI: Equisetum arvense extract 
Nom Comú: Cua de cavall

Obtenció: Equistem, conegut com a cua de cavall, és una planta de la família de plantes vasculars i és considerat un fòssil vivent. Recorda a l’alfals en aparença. La planta es reprodueix per espores en lloc de per llavors com les plantes habituals. L’absorció de sílice no és habitual entre les plantes que creixen a la Terra, però la cua de cavall és una excepció.

Beneficis: Conegut per les seves propietats antiinflamatòries, és antioxidant, cicatritzant, antisèptic i té propietats antimicrobianes, el que fa que sigui una planta molt beneficiosa per al nostre organisme.