Kaolin

Nom INCI: Kaolin
Nom Comú: Argila blanca, caolí

Component natural d’origen mineral, la caolinita o caolí (del xinès Kaoling (???; pinyin: Gaoling tu)) és una argila blanca emprada per fabricar porcellana, pisa, gres, càrrega del cautxú, paper setinat, pigment en pintura, i que té aplicacions en farmàcia i cosmètica, entre d’altres. El Caolí és una associació complexa de sílice, Alúmina, i aigua. És un silicat alumínic hidratat. L’origen de la caolinita es deu a la descomposició del feldspat per l’acció de l’aigua i el diòxid de carboni.