Olea europaea

Nom INCI: Olea europaea
Nom Comú: Olivera

L’olivera (Olea europaea L.) és una de les 35 espècies dins del gènere Olea. L’olivera silvestre o ullastre es considera dins de la subespècie sylvestris i les oliveres conreades dins de la subespècie sativa. L’oliva és un fruit en drupa relativament petit i amb forma el·lipsoïdal o globosa més o menys simètrica. Normalment fa d’1 a 4 cm de longitud i de 0,6 a 2 cm de diàmetre. Són molt petites les olives de les varietats Arbequina i Koroneiki i són molt grans l’Ascolana i la Gordal. El fruit es divideix en endocarpi (pinyol), mesocarpi (polpa) i exocarp (pell). L’emmagatzemament de l’oli es fa en les cèl·lules parenquimàtiques del mesocarpi.