Sodium benzoate

Nom INCI: Sodium benzoate
Nom Comú: Benzoat sòdic

És una sal de l’àcid benzoic amb propietats asèptiques, d’ús comú per conservar els aliments. Es troba de forma natural a les passes, les prunes Clàudies, la canyella, les pomes i els nabius o mirtils.