Obtenció de la planta fresca

Les plantes que utilitzem en l’obtenció de la matèria primera elaborada, provenen dels nostres propis cultius o de la recol·lecta silvestre (en tots dos casos amb certificació de producte ecològic del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica  CCPAE), garantint d’aquesta manera la seva puresa biològica,  en recol·lectar agafant-la en el moment adequat, i seleccionant i processant en fresc les parts de la planta que contenen més principis actius, aprofitant alhora, per ser encara funcionals (cosa que no es dóna en la planta seca) els bactericides i fungicides naturals que la mateixa planta genera per la seva autodefensa, i que actuen com a conservants naturals i ecològics.

Obtenció de la matèria primera

A partir de la planta fresca obtenim els extractes que després passaran a integrar els productes finals ja elaborats (cremes, olis, llets, xampús, etc.). Els mencionats extractes són obtinguts per maceració en olis de màxima qualitat o alcohols d’origen vegetal i ecològic, sempre en fred i mitjançant tècniques passives, a fi de no alterar els principis actius que conté la planta -el temps, la temperatura estable i la manca de llum propicien l’obtenció d’un producte excel·lent-. La planta que es troba tal qual a l’interior dels envasos, en el cas dels gels i xampús, és prèviament sotmesa a un procés d’assecament seguint mètodes tradicionals, també passius, a les nostres pròpies instal·lacions. La planta així tractada formarà part del producte final: La trobareu decorant els nostres xampús i gels.

Formulació

Tots els productes neixen a partir d’una fórmula exclusivament pensada pels objectius que es pretenen aconseguir, combinant els diferents ingredients en les proporcions adequades de manera que interaccionin entre ells, sumant els seus principis actius per tal que el producte sigui el màxim d’eficaç. Per principi i sistema no treballem a partir de bases comunes per l’elaboració de les cremes, tònics, bàlsams… Sempre la part hídrica d’una fórmula, contindrà l’aigua floral més indicada per la finalitat que persegueix. De manera que aquesta serà diferent en funció del tipus de pell a que i vagi destinada.

Elaboració dels productes finals

El nostre laboratori està dotat amb els equips necessaris per garantir un òptim control dels processos, tant en el que concerneix la mateixa fabricació, com en els imprescindibles controls microbiològics.

Producte Certificat-Qualitat ECO

Tant les plantes que cultivem o recol·lectem, com les que eventualment provenen de tercers, i en general tota la matèria primera que utilitzem per fabricar els nostres productes, gaudeixen de la certificació que garanteix la seva procedència ecològica. En el cas de les nostres plantes, CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària) és l’organisme certificador al qual estem adherits. En el cas de matèries provinents de tercers, és l’organisme públic homònim de l’autonomia corresponent qui certifica. Pel que fa a matèries primeres preelaborades, aquestes poden estar certificades per qualsevol de les agències privades existents. Actualment disposem d’una línia de productes tradicionals, és a dir, elaborats a partir d’ingredients naturals i/o certificats, i un altre de productes que, a més, fins 31/12/16 han estat certificats per Ecocert, i actualment es troben en procés de certificació de bio.inspecta-BioVidaSana

Envasat, etiquetatge i comercialització

Envasat – Finalitzat el procés de fabricació i anàlisi cada unitat del lot en qüestió és envasada individualment, per ser posteriorment etiquetada i sotmesa al control final de qualitat abans de ser emmagatzemada. Gràcies als processos tradicionals i al fet de ser realitzats de forma integral (sembra i recol·lecció de la planta, obtenció dels extractes, fabricació, control analític, envasat, etiquetatge, control de qualitat), i la nostra vocació de mantenir l’excel·lència del producte per sobre de tot, la nostra producció és limitada. D’altra banda i en funció de les diferents collites, condicionades per la climatologia, els lots poden presentar entre ells lleugeres diferències de color o textura. Els productes es presenten envasats en plàstic de tipus “PET i rPET”, no contaminant, ideals per la seva lleugeresa, estalviant emissions de CO2 en el transport, i prescindint d’embolcalls innecessaris i superflus.

Etiquetatge – Els nostres envasos identifiquen tots els components de cada producte amb el codi internacional “INCI”, en aquesta mateixa web trobareu el significat de cada un dels noms de la llista d’ingredients. El sobre tap de suro que adorna els flascons dels diferents productes identifica el territori (Les Gavarres, terra de sureres mediterrànies) d’on provenen una gran part de les matèries primeres que conreem per ser utilitzades en la fabricació dels productes.

Comercialització – COSMÈTICS GIURA-TORT, SCP comercialitza directament els seus productes, utilitzant en els enviaments, exclusivament, caixes reutilitzades, i els serveix directament a les botigues des de fàbrica, sense distribuïdors ni intermediaris, apostant en les seves relacions comercials, tant amb proveïdors com amb els punts de venda final, pel comerç de proximitat, el re-aprofitament, el reciclatge, la confiança i l’ètica comercial. Les vinculacions financeres intermediaris les establim preferentment amb entitats que garanteixin el model de banca ètica i transparent.