S'estan mostrant 3 resultats

Aquestes esponges de procedència mediterrània (Grècia) són de màxima qualitat pel seu origen, disposen dels bactericides i fungicides que els mantindran lliures de contaminació durant tota la seva vida útil.

Són recollides de manera manual i selectiva. Partint de la base que les esponges són animals marins que es reprodueixen mitjançant espores o bipartició. Al moment de la recollida, aquestes poden ser tallades per tal de deixar una part en el medi per seguir la reproducció, a més a més, són arrossegades pel fons marí amb un cistell que els permet l’alliberació d’espores per “sembrar” de nou la zona, fent la seva pesquera totalment sostenible i ecològica.